Takeda ID Obaveštenje o privatnosti

 

Datum stupanja na snagu ovog obaveštenja o privatnosti: april 2021.

 

Vaša privatnost i zaštita vaših ličnih podataka su nam važni. Takeda ID Obaveštenje o privatnosti objašnjava vrstu ličnih podataka koje Takeda može da prikupi od vas i kako ih koristimo.

 

Takeda je globalno operativna grupa kompanija. Preduzeće Takeda uključuje matičnu kompaniju Takeda Pharmaceutical Compani Limited i njene povezane članove (zajedno „Takeda” ili „Mi”). Ako nas kontaktirate da prijavite problem ili da pošaljete žalbu ili ako na drugi način komunicirate sa nama, mi prikupljamo informacije kako bismo rešili vaš upit. Za informacije vezane za kontakt za vašu lokalnu filijalu, pogledajte Takeda veb-sajt na https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

 

Ova veb lokacija vam je obezbeđena za kreiranje i upravljanje vašim Takeda ID profilom, koji možete koristiti za autentifikaciju više Takeda aplikacija (tj. veb lokacija, mobilnie aplikacije, itd.) dajući vam jedno iskustvo prijavljivanja i omogućavajući vam da ga koristite za više Takeda aplikacija. U tu svrhu možemo sakupljati, koristiti, čuvati i otkrivati informacije o vama, uključujući vaše ime, e-mail, lozinku, zemlju, mesto posla, kao i neke informacije o interakcijama kao što je naziv vaše veb stranice, ako ste dali saglasnost, vašu IP adresu itd, da biste osigurali bezbednost, i upravljali vašim Takeda ID nalogom i da biste potvrdili svoj identitet u slučaju da ste zdravstveni radnik.

 

Naše korišćenje vaših ličnih podataka kao što je gore opisano zasniva se na legitimnom interesu da vam obezbedimo siguran i jednostavan način za korišćenje metoda autentifikacije za veb lokacije/aplikacije koje daje Takeda, kao i našu zakonsku obavezu da radimo prema vašim saglasnostima u okviru marketinške komunikacije.

 

Vaše podatke možemo deliti sa dobavljačima usluga i poslovnim partnerima širom sveta sa kojima sarađujemo da bismo ispunili gore navedene svrhe (npr. Pružanje usluga, tehnička podrška, spoljni konsultanti i spoljni savetnici). Možemo da podelimo vaše informacije i sa drugim Takedinim filijalama i podružnicama. Deljenje vaših ličnih podataka može uključivati deljenje podataka sa drugim zemljama. Zakoni o zaštiti podataka i privatnosti u drugim zemljama možda ne pružaju isti nivo zaštite kao vaša matična zemlja. Takeda će pružiti sve  potrebne mere za adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka u vezi sa prenosom podataka.

 

Čuvaćemo vaše lične podatke sve dok koristite naše usluge. Možemo takođe da čuvamo vaše podatke u određenom vemenskom periodu nakon prestanka naših usluga ili nakon prekida vašeg odnosa sa nama, nakon prestanka korišćenja naših usluga/naših aplikacija, osim ako duži period zadržavanja nije obavezan ili regulisan zakonom.

 

Takeda koristi Okta, treću uslugu, za upravljanje vašim Takeda ID-om. Za više informacija o Okti i njihovom obrađivanju ličnih podataka, pogledajte www.okta.com/privacy-policy.

 

Mi ćemo čuvati vaše lične podatke sve dok aktivno koristite svoj Takeda ID, i sa njim jednu ili više naših Takeda aplikacija. Nalozi koji su neaktivni duže od dve godine će biti deaktivirani i podaci sa naloga će biti izbrisani.

 

Za više detalja o Takeda ID-u pratite ove naloge:

 

https://consents.takeda.com/sr-rs/terms-of-use/

 

Imate pravo da tražite pristup, ispravku i brisanje vaših ličnih podataka ili da se njihova upotreba ograniči. Ako želite da ostvarite svoja individualna prava, molimo pristupite našem inernet obrascu o Pravima pojedinaca. Ako imate pritužbu na to kako se lični podaci obrađuju, takođe imate pravo da se obratite Službi za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

 

 

Kontaktirajte nas:

 

Ako imate pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu ispod.

 

Adresa e-pošte: privacyoffice@takeda.com

 

Za detaljnije informacije o tome kako Takeda obrađuje vaše lične podatke i vaša prava u vezi sa ovom obradom, pogledajte Takedino obaveštenje o privatnosti na www.takeda.com.