Takeda ID privaatsusteade

 

Privaatsusteate jõustumise kuupäev: aprill 2021.

 

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitsmine on meile tähtsad. Privaatsusteates selgitatakse, millist liiki isikuandmeid Takeda võib teilt koguda ja kuidas me neid kasutame.

 

Takeda on üle maailma tegutsev kontsern. Äriühing Takeda hõlmab emaettevõtjat Takeda Pharmaceutical Company Limited ja selle sidusettevõtjaid (edaspidi: Takeda, meie või me). Kui teatate meile probleemist, esitate kaebuse või suhtlete meiega muul viisil, kogume teavet, et teie päringule vastata. Oma kohaliku sidusettevõtja kontaktandmed leiate veebisaidilt https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

 

Veebisait tehakse teile kättesaadavaks, et saaksite luua ja hallata Takeda ID profiili, mida saate kasutada mitmes Takeda rakenduses autentimiseks (st veebisaitidel, mobiilirakendustes jne). Tänu sellele peate vaid üks kord sisse logima ja saate kasutada samu juurdepääsuandmeid mitmes Takeda rakenduses.  Võime sel eesmärgil koguda, kasutada, säilitada ja avaldada teie andmeid, sealhulgas nime, e-posti aadressi, riiki, töökohta ning teavet suhtluse kohta, näiteks selle veebisaidi nime, millel andsite nõusoleku, teie IP-aadressi vms, et tagada turvalisus, hallata teie Takeda ID kontot ja kontrollida isikusamasust, kui olete tervishoiutöötaja.

 

Kasutame teie isikuandmeid eespoolpool kirjeldatud viisil oma õigustatud huvi alusel, et pakkuda teile Takeda veebisaitidel/rakendustes turvalist ja lihtsat autentimisviisi, ning juriidilise kohustuse tõttu hallata teie nõusolekut meilt turundusteadete saamise kohta.

 

Võime jagada teie isikuandmeid rahvusvaheliste teenuseosutajate ja äripartneritega (nt tellimuste täitmise teenuse osutajad, tehnilise toe pakkujad, väliskonsultandid ja -nõuandjad), kellega teeme koostööd, et täita eespool toodud eesmärke. Võime jagada teie teavet ka teiste Takeda sidus- ja tütarettevõtjatega. Isikuandmeid jagades võidakse need edastada teistesse riikidesse. Selliste riikide andmekaitse- ja privaatsusseadustes ei pruugi olla sätestatud samasugune kaitsetase nagu teie koduriigis. Takeda rakendab kaitsemeetmeid, et kaitsta selliste edastuste korral teie isikuandmeid piisaval määral.

 

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni kasutate meie teenuseid/rakendusi. Samuti võime säilitada teie andmeid mõistliku aja jooksul pärast teenuste osutamise ning teie ja meie vahelise suhte lõpetamist või pärast seda, kui teie lõpetate meie teenuste/rakenduste kasutamise, välja arvatud juhul, kui meil on seaduste alusel kohustus või õigus neid kauem säilitada.

 

Takeda kasutab teie Takeda ID haldamiseks kolmandast isikust teenusepakkujat Oktat. Lisateavet Okta ja isikuandmete töötlemise kohta saate aadressil www.okta.com/privacy-policy. Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni kasutate ühes või mitmes Takeda rakenduses aktiivselt Takeda IDd. Kontod, mida ei ole üle kahe aasta kasutatud, deaktiveeritakse ja kontoandmed kustutatakse.

 

Lisateavet Takeda ID kohta saate järgmistelt linkidelt:

 

https://consents.takeda.com/et-ee/terms-of-use/

 

Teil on õigus taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu, nende parandamist ja kustutamist ning töötlemise piiramist. Kui soovite kasutada üksikisiku õigusi, võtke palun meiega ühendust üksikisiku õiguste veebivormi kaudu. Kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise viisi kohta, on teil õigus võtta ühendust ka oma riigi andmekaitseasutusega.

 

 

Võtke meiega ühendust.

 

Kui teil on selle privaatsusteate kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust allpool toodud e-posti aadressil.

 

E-posti aadress: privacyoffice@takeda.com

 

Üksikasjalikuma teabe selle kohta, kuidas Takeda töötleb teie isikuandmeid ja milliseid õigusi saate kasutada isikuandmete töötlemise korral, leiate Takeda privaatsusteatest aadressil www.takeda.com.