Obaveštenje on načinu korišćenja ličnih podataka (CRM)

 

Datum stupanja na snagu ovog obaveštenja o privatnosti: januar 2021

 

Vaša privatnost i zaštita vaših ličnih podataka su nam važni. Ovo Obaveštenje o privatnosti objašnjava koju vrstu ličnih podataka možemo da prikupljamo od vas i kako ih koristimo u svrhu našeg upravljanja u odnosima sa klijentima.

 

Takeda je globalno operativna grupa kompanija. Preduzeće Takeda uključuje matično preduzeće - kompaniju Takeda Pharmaceutical Company Limited i njena povezana lica (zajedno „Takeda“ ili "Mi"). Za kontakt informacije vezane za vašu lokalnu filijalu, pogledajte veb stranicu  Takeda na: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

 

Mi obrađujemo vaše lične podatke sa ciljem što boljeg  upravljanja  našim interakcijama sa Vama, da bismo mogli da odgovorimo na vaše upite i zahteve; da olakšamo našu prodaju, kao i marketing Takeda proizvoda; za organizaciju sastanaka i događaja; da radimo na našim istraživačkim i razvojnim aktivnostima; za istraživanje i analizu tržišta; i uopšte, da vam pružimo informacije koje mogu biti od interesa za vas.

 

Lični podaci koje prikupljamo uključuju vaše (poslovne) kontakt informacije, informacije o profesionalnom životu (kao što su vaše zanimanje i interesovanja) i informacije o vašim interakcijama i sastancima. Mogli bismo takođe da prikupljamo informacije o vama preko trećih lica sa kojima je dozvoljeno da se te informacije dele.

 

Naša upotreba vaših ličnih podataka kao što je gore opisano zasniva se na služenju našim legitimnim interesima za promovisanje svesti o našim proizvodima i bolestima; za ispunjavanje naših ugovorenih obaveza prema vama; u skladu sa našim zakonskim obavezama, uz vaš pristanak.

 

Vaše informacije možemo da delimo sa dobavljačima usluga i poslovnim partnerima širom sveta sa kojima sarađujemo da bismo ispunili gore navedene svrhe (npr. Ispunjenje usluga, tehnička podrška, eksterni konsultanti i spoljni savetnici). Takođe možemo da delimo vaše podatke sa drugim Takeda filijalama i podružnicama.

 

Deljenje vaših ličnih podataka može uključivati deljenje podataka sa drugim zemljama. Zakoni o zaštiti podataka i privatnosti u drugim zemljama možda ne pružaju isti nivo zaštite kao vaša matična zemlja. Takeda će pružiti sve  potrebne mere za adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka u vezi sa prenosom podataka.

 

Čuvamo vaše lične podatke tokom perioda koji je neophodan da ispunimo gore navedene svrhe. Možemo i zadržati vaše podatke u razumnom periodu nakon prestanka vašeg odnosa sa nama, osim ako duži period zadržavanja nije obavezan ili određen zakonom.

 

Imate pravo da zahtevate pristup, ispravku i brisanje vaših ličnih podataka ili da ograničite njihovo korišćenje.

 

Takeda je imenovala službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na privacyoffice@takeda.com radi bilo kakvih pitanja ili zahteva.

 

Za detaljnije informacije o tome kako Takeda obrađuje vaše lične podatke i vaša prava u vezi sa ovom obradom pogledajte Takedino obaveštenje o privatnosti na www.takeda.com.